Dates de vente aux enchères en Juillet

3.7.18 - 7.7.18
  Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
    Immermannstr. 51   Téléphone: 0211 – 550 440
  40210 Düsseldorf   Fax: 0211 – 550 44 11
  info@felzmann.de
  http://www.felzmann.de
13.7.18 - 13.7.18
  Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.
    Joachimstr. 7   Téléphone: 0228 – 26 31 30
  53113 Bonn   Fax: 0228 – 21 33 81
  reinhardfischer@briefmarkenauktion.net
  http://www.reinhardfischerauktionen.de
21.7.18 - 21.7.18
  Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH
    Werdener Weg 44   Téléphone: 0208 – 3 30 98
  45470 Mülheim / Ruhr   Fax: 0208 – 38 35 52
  harald.rauhut@rauhut-auktion.de
  http://www.rauhut-auktion.de
30.7.18 - 30.7.18
  Nordphila e.K.
    Eichenweg 2   Téléphone: 04346 – 366 900
  24214 Lindhöft   Fax: 04346 – 366 9011
  info@nordphila.de
  http://www.nordphila.de