Secteur de code postal 5xxxx

Dr. Wilhelm Derichs GmbH
  Bonner Straße 501   Téléphone: 0221 – 2 57 66 02
  50968 Köln   Fax: 0221 – 2 57 67 45
  derichs_gmbh@web.de
Jennes & Klüttermann Briefmarken-Auktionen
  Clarenbachstr. 182   Téléphone: 0221 – 9 40 53 20
  50931 Köln   Fax: 0221 – 9 40 53 26
  info@jennes-und-kluettermann.de
  http://www.jennes-und-kluettermann.de
AIX-Phila Briefmarken GmbH
  Lothringerstraße 13   Téléphone: 0241 – 3 39 95
  52062 Aachen   Fax: 0241 – 3 39 97
  info@aixphila.de
  http://www.aixphila.de
Friebels-Briefmarkenauktionen Inh. Franz-Josef Stegers
  Altermarkt 6a   Téléphone: 02462 – 61 24
  52441 Linnich   Fax: 02462 – 32 69
  friebels@freenet.de
Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.
  Joachimstr. 7   Téléphone: 0228 – 26 31 30
  53113 Bonn   Fax: 0228 – 21 33 81
  reinhardfischer@briefmarkenauktion.net
  http://www.reinhardfischerauktionen.de
Auktionshaus Loth GmbH
  Friedrich-Koenig-Strasse 21   Téléphone: 06131 – 23 20 20
  55129 Mainz   Fax: 06131 – 23 06 63
  info@lothauktionen.de
  http://www.lothauktionen.de